خرید سرور مجازی

صنایع دستی و هنر های سنتی آباده


 

4صنایع دستى به‌عنوان زیرمجموعه‌اى وسیع از هنرهاى سنتى ایران از گذشته‌هاى دور تا امروز جایگاه ویژه‌اى در فرهنگ بومى و معنوى سرزمین‌مان داشته است. صنایع دستى به آن گروه از صنایع گفته مى‌شود که تمام یا بخش اعظم مراحل ساخت فرآورده‌هاى آن با دست انجام گرفته و در چهارچوب فرهنگ و بینش هر منطقه و با دیدگا‌ه‌هاى قومى ساخته و پرداخته مى‌شود. صنایع دستى بازتابى از تاریخ تمدن هر ملت و قومى است و مى‌توان انتشار مؤثرى براى فرهنگ و سنن مناطق مختلف باشد. صنایع دستی آباده نیز از دیرباز در سطح کشور مطرح بوده است و به صورت کلی می توان از سفالگری، منبت کاری، قالی بافی،گلیم بافی، گیوه دوزی، نمد مالی، کرباس بافی(کاربافی) و . . . به عنوان صنایع دستی قدیم تر آباده و از معرق کاری، منبت استیل(فرنگی)،رودوزیهای سنتی، چرم دوزی، تابلوفرش و . . . عنوان صنایع دستی جدیدتر درآباده نام برد. لذا با توجه به اینکه امروزه به دلایل گوناگون برخی از این صنایع نام برده شده تقریبا منسوخ شده اند و یا به دلایل نوپا تر بودن هنوز جایگاه خاص خود را نیافته اند ولی می توان از منبت کاری، گیوه دوزی و قالی بافی آباده به عنوان مهمترین این صنایع به لحاظ جایگاه خاصشان در بین صنایع دستی کشور و داشتن انحصار به نام آباده نام برد.

خرید هاست خرید دامنه طراحی سایت